Aktuellt

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Medel att söka för forskning om skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-12-05

Snytbaggeforskare drar till Irland

Postdoktorstjänst för Frauke Fedderwitz
Läs mer >>>

:: 2018-11-15

Gnagavskräckare – revisited

Ny studie utvärderar gamla och nya data
Läs mer >>>

:: 2018-11-08

Hur mycket snytbaggegnag tål en skogsplanta?

Nytt projekt finansierat av Vetenskapsrådet
Läs mer >>>

:: 2018-10-30

Bättre skydd för barrotsplantor – arbete pågår

Läs mer >>>

:: 2018-10-26

SE-plantor mer resistenta mot snytbaggeangrepp

Läs mer >>>

:: 2018-10-15

Slutrapport från tester av plantskydd i Asa anlagda 2015

Läs rapporten >>>

:: 2018-09-18

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandet för Merit Forest WG

Behandlade plantor får planteras t. o. m. 2018-12-19
Läs mer >>>
Se beslutsdokument >>>

:: 2018-09-13

Plantans Dagar 14-15 nov i Landskrona

Läs mer >>>

:: 2018-08-22

Prins Carl Philip får höra om snytbaggeforskning och kemikaliefri återbeskogning

Besök vid Lugnets Plantskola den 5 september
Läs mer >>>

:: 2018-06-05

Ny information om kommande förbud av imidakloprid

Läs här >>>

:: 2018-05-23

Är plantor snytbaggens favoritföda?

Ny SLU-studie avslöjar födopreferenserna
Läs mer >>>

:: 2018-05-07

Ny statistik från Skogsstyrelsen: de icke-kemiska plantskydden har klart gått om insekticiderna

Se rapporten (sid 5-6) >>>

:: 2018-05-07

Användningen av imidakloprid (verksam substans i Merit Forest WG) kommer att förbjudas

Läs mer >>>

:: 2018-03-26

Snytbaggeforskning lyfts fram i SLU-utvärdering

Läs mer >>>

:: 2018-03-14

Skogsskador 2017

Nya skogsskaderapporter från Skogsstyrelsen
Läs mer >>>

:: 2018-03-13

Mindre kemikalier i skogen

Aktuell statistik från Svenska FSC
Läs mer >>>

:: 2018-03-12

Snytbaggar visade upp sig på vetenskapsfestivalen Scifest i Uppsala

Läs mer >>> Se film >>>

:: 2018-03-12

Olika markberednings-metoders effekter på skador av snytbagge jämförda i ny studie

Läs mer >>>

:: 2018-03-06

Från insekticider till mekaniska skydd mot snytbagge – vad händer med plantöverlevnaden?

Forskningsprojekt får anslag av Skogssällskapet
Läs mer >>>

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Conniflex

Plantor som sätts i mineraljord får ofta en beläggning av sand som stänkt upp på nedre delen av stammen i samband med regn. Dessa plantor undgår oftast angrepp av snytbagge och denna iakttagelse ledde i början av 2000-talet fram till utvecklingen av Conniflex.

Uppstänkt sand som skyddar plantan mot snytbaggeangrepp

Obehandlad granplanta med sand som stänkt upp längs stammen. Foto: Claes Hellqvist, SLU

Conniflex är ett beläggningsskydd där plantans nedre del skyddas av sandpartiklar. Skyddet utgörs av en tunn och mycket töjbar beläggning som är täckt av fin sand.

Appliceringen av skyddet på plantornas stam sker maskinellt i plantskolan. Vid behandling appliceras först en bärande, flexibel formulering som ska binda sanden. Utanpå denna appliceras ett lager med sand. Behandlingen sker medan plantorna står i odlingskassetten. Systemet kan därför integreras i plantskolornas hanteringssystem och är därmed väl lämpat för massapplicering.

Idégivare till metoden är SLU-forskarna Henrik Nordenhem och Göran Nordlander vid institutionen för ekologi i Uppsala. Metoden utvecklades därefter av Robigus AB i samarbete med forskarna. I december 2005 förvärvades Conniflex av Sveaskog och Svenska Skogsplantor. Appliceringslinjen för Conniflex är utvecklad av BCC AB som är Svenska Skogsplantors samarbetspartner för försäljning och tillverkning av Conniflex-system.

Idag finns fem behandlingslinjer för applicering av skyddet i praktisk drift, vid Svenska Skogsplantors plantskolor i Trekanten, Lugnet och Vibytorp och i Bergvik Skogs plantskolor i Nässja och Sjögränd.

Flera fältförsök, både kontrollerade försök vid Asa försökspark och uppföljningar av praktiska planteringar (se senaste rapporterna), har visat att Conniflex ger plantorna ett effektivt skydd mot snytbaggens gnag under de kritiska första två åren efter plantering.

Läs mer

Beläggning med sand hindrar snytbaggens gnag

Praktiska planteringar med snytbaggeskyddet Conniflex –
summering av erfarenheter från sju års uppföljningar i fält

Om Conniflex på www.conniflex.se

Ägare av metoden Conniflex:
Svenska Skogsplantor
Telefon: 0771-355 355
E-post: skog@skogsplantor.se
www.skogsplantor.se

Conniflex behandlingslinjer för plantproducenter:
BCC AB
Telefon: 0418-44 99 25
E-post: bcc@bccab.com
www.bccab.com

Conniflex-behandlad granplanta. Foto: Claes Hellqvist, SLU

Närbild på Conniflex-behandlad granplanta. Foto: Claes Hellqvist, SLU

[FLER CONNIFLEX-BILDER]

I en artikel i tidskriften Agricultural and Forest Entomology beskriver SLU-forskare Conniflex-metoden såsom den utvecklades av Robigus AB. De beskriver principerna för metoden och jämför med andra typer av beläggningsskydd. Utförda metodexperiment samt uppföljningar av praktiska planteringar under två säsonger visar på god och varaktig skyddseffekt av Conniflex, likvärdig med en väl utförd insekticidbehandling. Inga negativa effekter på plantorna konstateras i studien. Conniflex-metoden bedöms därför som ett effektmässigt fullgott alternativ till insekticidbehandling.

Referens:

Nordlander, G., Nordenhem, H. & Hellqvist, C. 2009. A flexible sand coating (Conniflex) for the protection of conifer seedlings against damage by the pine weevil, Hylobius abietis. Agricultural and Forest Entomology 11:91-100 [LÄS MER]

Conniflex-behandlade Starpot-plantor vid Svenska Skogsplantors plantskola i Vibytorp. Foto: Claes Hellqvist, SLU

Conniflex-behandlade Starpot-plantor vid Svenska Skogsplantors plantskola i Vibytorp. Foto: Claes Hellqvist, SLU