Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Övriga bilder

Hyggesbränning

Bränt hygge Bränt hygge Bränt hygge Bränt hygge
Bränt hygge Bränt hygge Bränt hygge Bränt hygge
Vegetation
Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge  
Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge
Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge
Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge
Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge
Skärm- och fröträdsställningar
Tallskärm Tallskärm Tallskärm Tallskärm
Tallskärm Tallskärm Tallskärm Tallskärm
Tallskärm Tallskärm Tallskärm  
Stubbrytning
Stubbrytning Stubbrytning Stubbrytning Stubbrytning
Stubbrytning Stubbrytning Stubbrytning  
Inventeringsbilder
Snytbaggeinventering Snytbaggeinventering Snytbaggeinventering Snytbaggeinventering
Snytbaggeinventering Snytbaggeinventering Snytbaggeinventering Snytbaggeinventering
Plantor skadade av syrebrist
Planta skadad av syrebrist      
Plantor skadade av sork
Plantor skadade av sork Plantor skadade av sork Plantor skadade av sork  
Plantor skadade av sork Plantor skadade av sork    
Plantor skadade av tallkultursäckspinnarstekel
Tallplanta angripen av tallkultursäckspinnarstekel. Foto: Claes Hellqvist, SLU      
Naturlig sandtäckning av stammen
Sandtäckt granplanta efter regn ger bra skydd mot snytbaggeskador    
Plantlagring i fält
Lagring av plantor i fält Lagring av plantor i fält  


Foto: Claes Hellqvist, SLU, där inte annat anges i filnamnet