Aktuellt

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Övriga bilder

Hyggesbränning

Bränt hygge Bränt hygge Bränt hygge Bränt hygge
Bränt hygge Bränt hygge Bränt hygge Bränt hygge
Vegetation
Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge  
Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge
Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge
Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge
Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge Vegetationsrikt hygge
Skärm- och fröträdsställningar
Tallskärm Tallskärm Tallskärm Tallskärm
Tallskärm Tallskärm Tallskärm Tallskärm
Tallskärm Tallskärm Tallskärm  
Stubbrytning
Stubbrytning Stubbrytning Stubbrytning Stubbrytning
Stubbrytning Stubbrytning Stubbrytning  
Inventeringsbilder
Snytbaggeinventering Snytbaggeinventering Snytbaggeinventering Snytbaggeinventering
Snytbaggeinventering Snytbaggeinventering Snytbaggeinventering Snytbaggeinventering
Plantor skadade av syrebrist
Planta skadad av syrebrist      
Plantor skadade av sork
Plantor skadade av sork Plantor skadade av sork Plantor skadade av sork  
Plantor skadade av sork Plantor skadade av sork    
Plantor skadade av tallkultursäckspinnarstekel
Tallplanta angripen av tallkultursäckspinnarstekel. Foto: Claes Hellqvist, SLU      
Naturlig sandtäckning av stammen
Sandtäckt granplanta efter regn ger bra skydd mot snytbaggeskador    
Plantlagring i fält
Lagring av plantor i fält Lagring av plantor i fält  


Foto: Claes Hellqvist, SLU, där inte annat anges i filnamnet