Aktuellt

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Snytbagge 2005 : Testning av plant-skydd

Testningen av mekaniska plantskydd har varit en viktig åtgärd för att snabbt få klarhet i vilka skydd som kan ha en utvecklingspotential och vilka som kan sorteras bort. Vi har också kunnat stödja och uppmuntra lovande initiativ genom rådgivning och diskussioner med företag och uppfinnare. Testerna utförs på färska hyggen och plantering sker i ostörd humus. Som referens finns obehandlade plantor och insekticidbehandlade plantor. De mekaniska skydden jämförs mot dessa behandlingar. Testerna pågår i tre år och därefter skrivs en slutrapport.

De effektivaste mekaniska skydden har varit barriärskydd med någon form av krage längst upp (t ex KANT). De har minskat skadorna av snytbagge lika effektivt som insekticid-behandling. Beläggningsskydd har också gett signifikant minskade snytbaggeskador och är intressanta eftersom de anses vara lättare att massapplicera i plantskolorna (t ex Conniflex).

Vi har också undersökt nedbrytningen av några mekaniska skydd. Fem år efter plantering studerades skyddets status över och under mark samt eventuell påverkan på stam och rot. En liknande studie anlades år 2000 för analys 2005.


Foto: Magnus Petersson

Praktiska försök tillsammans med skogföretag, framför allt Sveaskog, har gjort det möjligt att skala upp de tester vi gjort i de jämförande plantskyddstesterna. Vi har också kunnat studera kombinationseffekter av mekaniska plantskydd och markberedning. Det nära samarbetet mellan forskningsprogrammet och det praktiska skogsbruket har gett kunskap om skyddens effekt och hantering under praktiska förhållanden. Resultaten ger en bra indikation på vad som kan uppnås vid en övergång till mekaniska plantskydd och vad som då krävs i fråga om markberedning. Viktiga resultat gäller hur vegetationsinväxning påverkar effekten av skydden samt hur odling, behandling, transport och plantering av plantor påverkas när det utförs i större och mer praktisk skala.

Det kontinuerliga arbetet med att testa mekaniska plantskydd under mer än tio år har möjliggjort för alla tillverkare och uppfinnare att utvärdera sina skydd i likartad miljö. Därmed har både de inblandade och omvärlden snabbt kunnat värdera skyddets potential. Programmet har också kontinuerligt avrapporterat resultaten, som därigenom blivit allmänt kända. Vårt uppdrag har också varit ge råd om utformningen av plantskydd utifrån vår kunskap om snytbaggens biologi och skogsföryngring samt genom den erfarenhet vi byggt upp kring mekaniska skydd och insekticider.

Slutrapporter från de senaste testerna