Aktuellt

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Medel att söka för forskning om skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-12-05

Snytbaggeforskare drar till Irland

Postdoktorstjänst för Frauke Fedderwitz
Läs mer >>>

:: 2018-11-15

Gnagavskräckare – revisited

Ny studie utvärderar gamla och nya data
Läs mer >>>

:: 2018-11-08

Hur mycket snytbaggegnag tål en skogsplanta?

Nytt projekt finansierat av Vetenskapsrådet
Läs mer >>>

:: 2018-10-30

Bättre skydd för barrotsplantor – arbete pågår

Läs mer >>>

:: 2018-10-26

SE-plantor mer resistenta mot snytbaggeangrepp

Läs mer >>>

:: 2018-10-15

Slutrapport från tester av plantskydd i Asa anlagda 2015

Läs rapporten >>>

:: 2018-09-18

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandet för Merit Forest WG

Behandlade plantor får planteras t. o. m. 2018-12-19
Läs mer >>>
Se beslutsdokument >>>

:: 2018-09-13

Plantans Dagar 14-15 nov i Landskrona

Läs mer >>>

:: 2018-08-22

Prins Carl Philip får höra om snytbaggeforskning och kemikaliefri återbeskogning

Besök vid Lugnets Plantskola den 5 september
Läs mer >>>

:: 2018-06-05

Ny information om kommande förbud av imidakloprid

Läs här >>>

:: 2018-05-23

Är plantor snytbaggens favoritföda?

Ny SLU-studie avslöjar födopreferenserna
Läs mer >>>

:: 2018-05-07

Ny statistik från Skogsstyrelsen: de icke-kemiska plantskydden har klart gått om insekticiderna

Se rapporten (sid 5-6) >>>

:: 2018-05-07

Användningen av imidakloprid (verksam substans i Merit Forest WG) kommer att förbjudas

Läs mer >>>

:: 2018-03-26

Snytbaggeforskning lyfts fram i SLU-utvärdering

Läs mer >>>

:: 2018-03-14

Skogsskador 2017

Nya skogsskaderapporter från Skogsstyrelsen
Läs mer >>>

:: 2018-03-13

Mindre kemikalier i skogen

Aktuell statistik från Svenska FSC
Läs mer >>>

:: 2018-03-12

Snytbaggar visade upp sig på vetenskapsfestivalen Scifest i Uppsala

Läs mer >>> Se film >>>

:: 2018-03-12

Olika markberednings-metoders effekter på skador av snytbagge jämförda i ny studie

Läs mer >>>

:: 2018-03-06

Från insekticider till mekaniska skydd mot snytbagge – vad händer med plantöverlevnaden?

Forskningsprojekt får anslag av Skogssällskapet
Läs mer >>>

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Evaluation of the quality and impact of research at SLU (KoN2018)
Impact case study presented in the self-assessment by the Department of Ecology, Faculty of Forestry:

Stem coatings on conifer plants replace insecticides

Summary of the impact
In Swedish forestry, the use of insecticides is practically restricted to protection of conifer plants against the pine weevil, Hylobius abietis. Until recently, this meant prophylactic insecticide treatment of about 150 million plants annually. Since 2010, however, the insecticides are gradually being replaced by protective stem coatings, used in combination with various silvicultural countermeasures. These new methods and management strategies largely emanate from research at the Department of Ecology, SLU. Stem coatings are now used for half of the protected seedlings, and within a few years insecticides are judged to be almost completely phased out in Swedish forestry.

Research that underpins the impact case study
For several years the Swedish forestry sector funded research conducted within the Swedish Hylobius Research Program, led by Prof. Göran Nordlander. This research contributed significantly to the development of new, non-chemical protection methods, and also to adjustments in forest management reducing the risk of insect damage.

Studies of pine weevil feeding behavior led to the finding that sand with a grain size less than 0.2 mm stops weevil feeding as the grains enter in between the mandibles. This led to the innovation of a flexible coating covered with a layer of sand (“Conniflex”) applied to the plant stem in the nursery. Field tests showed that Conniflex effectively reduces damage caused by pine weevils. For the first time a real alternative to insecticide treatment of conifer plants had appeared. The innovation was patented and developed for commercial use by a small company in cooperation with the researchers, and later Conniflex was acquired by the largest producer of forest plants in Sweden.

Pest management of the pine weevil relies not only on direct protection of the plants but also on a number of other damage-reducing measures and considerations, such as site preparation followed by optimal choice of planting spot, timing of planting (year after harvest and time of the season), plant type and plant size, etc. How to optimize these silvicultural countermeasures for different situations has been a main focus for the research within the Swedish Hylobius Research Program, and results have been successfully implemented thanks to effective interactions with stakeholders.
Another important research focus has been methods to estimate damage risk, which varies considerably geographically and depending on forest management methods. Information on damage risk allows the foresters to make well adapted choices of countermeasures.

Details of the impact
Forest regeneration in northern Europe typically involves clear-felling followed by soil preparation and planting of conifer seedlings within three years after harvest. About 350 million seedlings are planted annually in Sweden, of which 150 million are provided some type of protective treatment. The unprotected plants are predominantly used in northern Sweden (approximately N of latitude 60oN). The annual cost for the damage by pine weevil has been estimated to several hundred million SEK. Since the early 1990s, the Swedish Chemicals Agency has repeatedly announced its intention to prohibit the use of insecticides for forest plants, because of the insecticides’ high toxicity to aquatic organisms and due to concerns regarding effects on the health of forestry workers. A ban was, however, never implemented because no satisfactory alternatives were available.

When the Conniflex coating proved to be an effective alternative and large-scale production had started the process of replacing the insecticides came naturally (with help from Swedish FSC, pushing the issue). Other protective coatings also appeared on the market after the breakthrough for Conniflex. The large scale production of Conniflex started in 2010, in 2016 about half of the insecticide use had been replaced, and in 2020 insecticides are judged to be almost completely phased out in Swedish forestry.

The awareness is steadily increasing in Swedish forestry of how to make use also of other measures that reduce damage by the pine weevil. Appropriate site preparation, timing of planting and choice of suitable plants may be combined in various ways together with either protected or unprotected plants, depending on geographic location and other conditions. The implementation of these pest management strategies has probably contributed to the increasing survival in forest regenerations recently documented by the Swedish Forest Agency (Skogsstyrelsen 2017b).

References to the research
Nordlander, G., Nordenhem, H. & Hellqvist, C. 2009. A flexible sand coating (Conniflex) for the protection of conifer seedlings against damage by the pine weevil, Hylobius abietis. Agricultural and Forest Entomology 11:91-100. http://dx.doi.org/10.1111/j.1461-9563.2008.00413.x

Nordlander, G., Hellqvist, C., Johansson, K. & Nordenhem H. 2011. Regeneration of European boreal forests: Effectiveness of measures against seedling mortality caused by the pine weevil Hylobius abietis. Forest Ecology and Management 262: 2354-2363. 10.1016/j.foreco.2011.08.033

Nordlander, G., Hellqvist, C. & Hjelm, K. 2017. Replanting conifer seedlings after pine weevil emigration in spring decreases feeding damage and seedling mortality. Scandinavian Journal of Forest Research 32: 60-67. http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2016.1186220

Nordlander, G., Mason, E. G., Hjelm, K., Nordenhem H. & Hellqvist, C. 2017. Influence of climate and forest management on damage risk by the pine weevil Hylobius abietis in northern Sweden. Silva Fennica 51(5): article id 7751 (20 pp.). https://doi.org/10.14214/sf.7751

The pine weevil website with research news and information for successful pest management (in Swedish): “Snytbaggen – biologi och aktuell forskning” http://snytbagge.slu.se/

Sources to corroborate the impact
Giurca, A. & von Stedingk, H. 2014. FSC pesticides policy in Sweden (2014). Forest Stewardship Council, FSC Sweden, 16 pp. http://se.fsc.org/rapporter.289.htm (added 6 October 2014).

SLU News 2017. SLU awards for important and innovative research. https://internt.slu.se/en/news-originals/2017/10/SLU-awards-for-important-and-innovative-research/

Skogsstyrelsen 2017a. Produktion av skogsplantor 2016 (Summary: Production of seedlings 2016). Statistiska Meddelanden JO0313 SM 1701. Stockholm: Statistiska centralbyrån. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/statistik/statistiska-meddelanden/produktion-av-skogsplantor-jo0313/2016-statistiska-meddelanden-produktion-av-skogsplantor.pdf

Skogsstyrelsen 2017b. Återväxternas kvalitet 2016/2017 (Summary: Quality of regrowth 2016/2017). Statistiska Meddelanden JO0311 SM 1701. Stockholm: Statistiska centralbyrån. https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/statistik/statistiska-meddelanden/atervaxternas-kvalitet-jo0311/2016-statistiska-meddelanden-atervaxtuppfoljning2.pdf