Aktuellt

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Personer

Det är vi som arbetar (eller tidigare arbetade) med forskning och information kring snytbaggen vid SLU:s institution för ekologi i Uppsala, Asa försökspark i Småland och vid Skogforsk. Vi arbetar i nära samarbete med andra forskare inom snytbaggeområdet.

SLU, institutionen för ekologi, Uppsala
Göran Nordlander Göran Nordlander
Professor i entomologi
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 65
Epost - Mer info
Niklas Björklund
Forskare, docent
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 27
Epost - Mer info
Helena Bylund Helena Bylund
Forskare, docent
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 28
Epost - Mer info
Claes Hellqvist Claes Hellqvist
Forskningsingenjör, FK
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 023-77 85 28, 070-944 76 97
Epost - Mer info
Henrik Nordenhem Henrik Nordenhem
Forskningsingenjör, FK (pensionerad 2015)
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 28 72
Epost - Mer info
Petter Öhrn Petter Öhrn
Forskningsingenjör, Skog Lic
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-672408 eller 073-6567557
Epost - Mer info
Frauke Fedderwitz Frauke Fedderwitz
Postdok, FD
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-672312
Epost - Mer info
Adriana Puentes Adriana Puentes
Forskare, FD
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 77
EpostMer info
Yayuan Chen

Yayuan Chen
Doktorand, MSc
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 Uppsala
Tel: 018-67 24 08
E-postMer info

Vitezslav Manak Vitezslav Manak
FD (slutade 2015)
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Epost - Mer info
SLU, Asa försökspark och fältforskningsstation

Kristina Wallertz
Forskare, SkogD
SLU, Asa skogliga försökspark och fältforskningsstation, 360 30 Lammhult
Tel: +46 (0) 702050453
Epost - Mer info
Carina Härlin Carina Härlin
Forskare, FD (slutade 2016)
SLU, Asa skogliga försökspark och fältforskningsstation, 360 30 Lammhult
Tel: 0472-26 31 78
Epost - Mer info
Skogforsk, Ekebo

Karin Johansson Karin Hjelm
Forskare, PhD
Skogforsk, Ekebo 2250, 268 90 Svalöv
Tel: 070-575 28 66
Epost - Mer info
Karl-Anders Högberg

Karl-Anders Högberg
Forskare, SkogD
Skogforsk, Ekebo 2250, 268 90 Svalöv
Tel: 070-371 59 85
EpostMer info

Lars-Göran Sundblad Lars-Göran Sundblad
Forskare, docent
Skogforsk, Ekebo 2250, 268 90 Svalöv
Tel: 070-661 64 82
Epost - Mer info
Skogforsk, Sävar

Jörgen Hajek Jörgen Hajek
Forskare
Skogforsk, Box 3 918 21 Sävar
Tel: 090-203 33 68, 070-683 92 98
Epost - Mer info

Henrik Nordenhem Petter Öhrn Claes Hellqvist Karin Johansson Vitezslav Manak Frauke Fedderwitz Carina Härlin Jörgen Hajek Niklas Björklund Helena Bylund Kristina Wallertz Lars-Göran Sundblad Göran Nordlander
Snytbaggegruppen samlad för årligt projektmöte på Sunnersta herrgård 6-7 feb 2013. Främre raden f.v.: Karin Johansson, Carina Härlin, Frauke Fedderwitz och Helena Bylund. Bakre raden: Henrik Nordenhem, Petter Öhrn, Claes Hellqvist, Jörgen Hajek, Niklas Björklund, Göran Nordlander, Lars-Göran Sundblad, Kristina Wallertz och Vitezslav Manak. [HÖGUPPLÖST BILD]