Aktuellt

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Medel att söka för forskning om skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-12-05

Snytbaggeforskare drar till Irland

Postdoktorstjänst för Frauke Fedderwitz
Läs mer >>>

:: 2018-11-15

Gnagavskräckare – revisited

Ny studie utvärderar gamla och nya data
Läs mer >>>

:: 2018-11-08

Hur mycket snytbaggegnag tål en skogsplanta?

Nytt projekt finansierat av Vetenskapsrådet
Läs mer >>>

:: 2018-10-30

Bättre skydd för barrotsplantor – arbete pågår

Läs mer >>>

:: 2018-10-26

SE-plantor mer resistenta mot snytbaggeangrepp

Läs mer >>>

:: 2018-10-15

Slutrapport från tester av plantskydd i Asa anlagda 2015

Läs rapporten >>>

:: 2018-09-18

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandet för Merit Forest WG

Behandlade plantor får planteras t. o. m. 2018-12-19
Läs mer >>>
Se beslutsdokument >>>

:: 2018-09-13

Plantans Dagar 14-15 nov i Landskrona

Läs mer >>>

:: 2018-08-22

Prins Carl Philip får höra om snytbaggeforskning och kemikaliefri återbeskogning

Besök vid Lugnets Plantskola den 5 september
Läs mer >>>

:: 2018-06-05

Ny information om kommande förbud av imidakloprid

Läs här >>>

:: 2018-05-23

Är plantor snytbaggens favoritföda?

Ny SLU-studie avslöjar födopreferenserna
Läs mer >>>

:: 2018-05-07

Ny statistik från Skogsstyrelsen: de icke-kemiska plantskydden har klart gått om insekticiderna

Se rapporten (sid 5-6) >>>

:: 2018-05-07

Användningen av imidakloprid (verksam substans i Merit Forest WG) kommer att förbjudas

Läs mer >>>

:: 2018-03-26

Snytbaggeforskning lyfts fram i SLU-utvärdering

Läs mer >>>

:: 2018-03-14

Skogsskador 2017

Nya skogsskaderapporter från Skogsstyrelsen
Läs mer >>>

:: 2018-03-13

Mindre kemikalier i skogen

Aktuell statistik från Svenska FSC
Läs mer >>>

:: 2018-03-12

Snytbaggar visade upp sig på vetenskapsfestivalen Scifest i Uppsala

Läs mer >>> Se film >>>

:: 2018-03-12

Olika markberednings-metoders effekter på skador av snytbagge jämförda i ny studie

Läs mer >>>

:: 2018-03-06

Från insekticider till mekaniska skydd mot snytbagge – vad händer med plantöverlevnaden?

Forskningsprojekt får anslag av Skogssällskapet
Läs mer >>>

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Personer

Det är vi som arbetar (eller tidigare arbetade) med forskning och information kring snytbaggen vid SLU:s institution för ekologi i Uppsala, Asa försökspark i Småland och vid Skogforsk. Vi arbetar i nära samarbete med andra forskare inom snytbaggeområdet.

SLU, institutionen för ekologi, Uppsala
Göran Nordlander Göran Nordlander
Professor i entomologi
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 65
Epost - Mer info
Adriana Puentes Adriana Puentes
Forskare, FD
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 77
EpostMer info
Yayuan Chen

Yayuan Chen
Doktorand, MSc
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 Uppsala
Tel: 018-67 24 08
E-postMer info

Kristina Berggren
Doktorand, MSc
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 Uppsala
Tel:
E-postMer info
Niklas Björklund
Riskanalytiker, docent
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 27
Epost - Mer info
Helena Bylund Helena Bylund
Forskare, docent
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 28
Epost - Mer info
Claes Hellqvist Claes Hellqvist (pensionerad 2017)
Forskningsingenjör, FK
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 070-48 28 960
Epost - Mer info
Henrik Nordenhem Henrik Nordenhem (pensionerad 2015)
Forskningsingenjör, FK
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Mer info
Frauke Fedderwitz Frauke Fedderwitz (flyttat till Irland 2019)
Postdok, FD
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Epost - Mer info
SLU, Asa försökspark och fältforskningsstation

Kristina Wallertz
Forskare, SkogD
SLU, Asa skogliga försökspark och fältforskningsstation, 360 30 Lammhult
Tel: +46 (0) 702050453
Epost - Mer info
Skogforsk, Ekebo

Karin Johansson Karin Hjelm
Forskare, docent
Skogforsk, Ekebo 2250, 268 90 Svalöv
Tel: 070-575 28 66
Epost - Mer info
Karl-Anders Högberg

Karl-Anders Högberg
Forskare, SkogD
Skogforsk, Ekebo 2250, 268 90 Svalöv
Tel: 070-371 59 85
EpostMer info




Henrik Nordenhem Petter Öhrn Claes Hellqvist Karin Johansson Vitezslav Manak Frauke Fedderwitz Carina Härlin Jörgen Hajek Niklas Björklund Helena Bylund Kristina Wallertz Lars-Göran Sundblad Göran Nordlander
Snytbaggegruppen samlad för årligt projektmöte på Sunnersta herrgård 6-7 feb 2013. Främre raden f.v.: Karin Johansson, Carina Härlin, Frauke Fedderwitz och Helena Bylund. Bakre raden: Henrik Nordenhem, Petter Öhrn, Claes Hellqvist, Jörgen Hajek, Niklas Björklund, Göran Nordlander, Lars-Göran Sundblad, Kristina Wallertz och Vitezslav Manak. [HÖGUPPLÖST BILD]