Aktuellt

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Hylonox

Hylonox är ett giftfritt och lättflytande snytbaggeskydd för användning i fält och plantskolor. Vätskan innehåller bland annat kisel och krita och hålls samman av ett limämne. Medlet uppfyller kraven för FSC -och PEFC-certifierat skogsbruk. Hylonox är vattenresistent då det torkat, torktiden varierar beroende på väderlek.

Hylonox går att applicera på både barrot, plugg- och täckrotsplantor och testas f.n. på ett flertal plantskolor.

Skyddet är testat med goda resultat i jämförande försök vid Asa försökspark. Skyddet benämns där K13.

Plantor behandlade vid SCA med antingen Hylonox eller Woodcoat saluförs under namnet Hylosafe.

För mer information:
Hemsida:
http://www.organox.se/produkter/hylonox-k13/
Telefon 0705-81 82 30
Email info@organox.se, stefan@organox.se, agneta@organox.se

Adress
ORGANOX AB
Strindbergsgatan 50
115 31 Stockholm

Hylonox
Täckrotsplantor av gran behandlade med Hylonox. Foto: Claes Hellqvist, SLU