Aktuellt

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Rådgivning

Om inte informationen på hemsidan räcker till ...

Vi som arbetar inom Snytbaggeprogrammet lämnar gärna mer information och råd till alla intresserade per telefon eller e-post, se lista på personer.

Några specifika ansvarsområden:

Huvudansvar för forskning och information:
Göran Nordlander, Goran.Nordlander@slu.se, tel. 018-672365

Test av nya plantskydd i Asa:
Kristina Wallertz, Kristina.Wallertz@slu.se , tel. 070-2050453

Uppdragstester i fält:
Claes Hellqvist, claes.hellqvist@slu.se , tel. 070-9447697

Snytbaggemodellen:
Kristina Wallertz, Kristina.Wallertz@slu.se , tel. 070-2050453

Beslutsstöd

Företag, myndigheter och organisationer är också välkomna att ta kontakt för mer ingående beslutsstöd. Det kan exempelvis gälla nya strategier och riktlinjer för skogsföryngring där vi kan diskutera konsekvenser med avseende på skador av snytbagge. Planteringsinstruktioner, markberedning, val av planttyp och plantskydd är områden som vi kan föra en dialog kring med utgångspunkt från förutsättningarna hos den som söker beslutsstöd.

Ofta har vi data som kan tas fram för att belysa specifika frågeställningar. Vi kan också tolka och värdera tillgänglig information som är relevant i sammanhanget. Genom att föra en dialog med oss så kan beslut fattas på god grund när det gäller den biologiska kunskapen kring snytbaggen och effekter av olika åtgärder. Den slutliga sammanvägningen inför beslut ligger naturligtvis alltid hos den som frågar efter råd.


Invigning av nya Conniflex-linjen vid Bergvik Skogs plantskola i Nässja. Foto: Göran Nordlander, SLU