Aktuellt

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

MultiPro

MultiPro är ett av de nyare barriärskydden. Skyddet har utvecklats av företaget ProForestry och är en enkel specialdesignad papphylsa som ansluter mot stammen längst upp. Skyddet träs över plantan redan i plantskolan. MultiPro ger plantan ett gott skydd mot snytbagge, men är utformad för att också skydda mot uttorkning samt för att ge den en snabb initial tillväxt.

MultiPro har gett ett relativt gott skydd mot snytbaggeskador i de senaste årens tester vid Asa försökspark. Under 2011 förvärvade Sveaskog och Svenska Skogsplantor rättigheterna till det MultiPro. Skyddet är tänkt att användas främst på större plantor, barrots- och TePlusplantor. Under 2013 kommer skyddet att marknadsföras i större skala och målet är 10 miljoner skydd årligen (pressmeddelande).

Skyddet kräver inga investeringar i maskinutrustning och kommer därför att kunna erbjudas av såväl Svenska Skogsplantor som andra Barrots-/TePlusleverantörer.

För mer information:
Lena Sammeli, vd Svenska Skogsplantor, tfn 070 – 5304653
Hans Thyr, marknadschef Svenska Skogsplantor, tfn 070 – 2137380

Svenska Skogsplantor AB
Telefon: 0771-355 355
E-post: skog@skogsplantor.se
www.skogsplantor.se

 

Snytbaggeskyddet MultiPro. Foto: Claes Hellqvist, SLU

MultiPro. Foto: Claes Hellqvist, SLU

Snytbaggeskyddet MultiPro. Foto: Claes Hellqvist, SLU

MultiPro. Foto: Claes Hellqvist, SLU

Fler bilder finns i vår bildbank