Aktuellt

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Snytbagge 2005 : Partikelskydd

En väsentlig del i vårt arbete med de gnagavskräckande substanserna har varit att försöka ta fram fungerande bärare för dessa. Bäraren måste bilda en mycket flexibel beläggning som är beständig under de tuffa förhållanden som råder på ett hygge.

Baserat på gamla erfarenheter började Henrik Nordenhem och Göran Nordlander år 2001 att experimentera med konceptet att använda hårda partiklar i en flexibel bärare som skydd mot snytbaggegnag. De valda partiklarna var precis så stora att de lagom kommer in mellan snytbaggens munverktyg och förhindrar gnagandet. Det nya skyddet kallat Conniflex, har sedan utvecklats vidare av företaget Robigus AB i samarbete med SLU-forskarna. Skyddet appliceras i plantskolan när plantorna står i odlingskassetten. En prototypanläggning för storskalig behandling finns framtagen av Robigus AB och ca 1 miljon plantor har levererats till skogsbolag/plantskolor. Fältförsök i successivt allt större skala har gjorts på olika håll sedan 2001. Dessa tidiga försök visar mestadels på en god skyddseffekt i minst 2 år. Utvärdering av de storskaliga försöken fortsätter både vid Asa försökspark och av olika företag. I december 2005 förvärvades Conniflex av Svenska Skogsplantor, som avser att utveckla metoden i stor skala.


Conniflex-behandlad granplanta. Foto: Claes Hellqvist