Aktuellt

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Snytbaggeskydd

Vax (Bugstop, Ekovax)
Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran
Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran
   
Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran    
Bugstop Bugstop Bugstop Bugstop
Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran
BUGSTOP. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi BUGSTOP. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi BUGSTOP. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi BUGSTOP. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi
Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran
BUGSTOP. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi BUGSTOP. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi Bugstop BUGSTOP. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi
Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran, barrot Vaxbehandlad gran
BUGSTOP. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi BUGSTOP. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi BUGSTOP. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi BUGSTOP. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi
Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran
Vaxbehandlad täckrotsplanta Vaxbehandlad täckrotsplanta    
Vaxbehandlad gran Vaxbehandlad gran    
       
Conniflex      
Snytbaggeskyddet Conniflex. Foto: Claes Hellqvist, SLU Snytbaggeskyddet Conniflex. Foto: Claes Hellqvist, SLU  
Conniflex, tall Conniflex, gran Conniflex, tall  
Snytbaggeskyddet Conniflex. Foto: Claes Hellqvist, SLU Snytbaggeskyddet Conniflex. Foto: Claes Hellqvist, SLU Snytbaggeskyddet Conniflex. Foto: Claes Hellqvist, SLU Snytbaggeskyddet Conniflex. Foto: Claes Hellqvist, SLU
Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran
Snytbaggeskyddet Conniflex. Foto: Claes Hellqvist, SLU Snytbaggeskyddet Conniflex. Foto: Claes Hellqvist, SLU Snytbaggeskyddet Conniflex. Foto: Claes Hellqvist, SLU Snytbaggeskyddet Conniflex. Foto: Claes Hellqvist, SLU
Conniflex, gran Conniflex, tall Conniflex, gran Conniflex, tall
CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi Conniflex gran CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi
Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran
CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi
Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran
CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi
Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran
CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi
Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran
CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi
Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran
CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi
Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran
CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi CONNIFLEX. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi Conniflexplanta i mineraljordshög
Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran
Conniflexplanta i humus Conniflexplanta i mineraljordshög Conniflexplanta i mineraljordshög Conniflexplanta i humus
Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran Conniflex, gran
       
Cambiguard      
Cambiguard Cambiguard Cambiguard  
Cambiguard, Asa-försöken Cambiguard, Asa-försöken Cambiguard, Asa-försöken  
       
Woodcoat      
Woodcoat Woodcoat Woodcoat Woodcoat
Woodcoat, tall Woodcoat,gran Woodcoat,gran Woodcoat, tall
Woodcoat Woodcoat Woodcoat Woodcoat
Woodcoat, tall Woodcoat,gran Woodcoat, tall Woodcoat,gran
Woodcoat-behandlad tallplanta Woodcoat-behandlad tallplanta  
Woodcoat,gran Woodcoat, tall Woodcoat, tall  
       
Hylonox      
Hylonox Hylonox-behandlad granplanta    
Hylonox, gran Hylonox. gran    
       
MultiPro      
Snytbaggeskyddet MultiPro Snytbaggeskyddet MultiPro Snytbaggeskyddet MultiPro Snytbaggeskyddet MultiPro
MultiPro MultiPro MultiPro MultiPro
MultiPro. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi MultiPro. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi MultiPro. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi
MultiPro MultiPro MultiPro MultiPro
MultiPro. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi MultiPro. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi MultiPro. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi MultiPro. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi
MultiPro MultiPro MultiPro MultiPro
MultiPro. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi MultiPro. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi MultiPro. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi MultiPro. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi
MultiPro MultiPro MultiPro. äldre modell MultiPro. äldre modell
MultiPro. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi  
MultiPro. äldre modell      
     
Övriga barriärskydd (äldre)    
HYLOSTOP. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi SNÄPPSKYDDET. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi KANT-SKYDDET. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi Teno-kragen. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi
Hylostop Snäppskyddet KANT-skyddet TENO-kragen
SNÄPPSKYDDET. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi SNÄPPSKYDDET. Foto: Claes Hellqvist, SLU, Inst för ekologi    
Snäppskyddet Snäppskyddet    
       
Insekticid      
Kartonger med insekticidbehandlade plantor Kartonger med insekticidbehandlade plantor Kartonger med insekticidbehandlade plantor  
Fältlagring av insekticid-behandlade plantor Fältlagring av insekticid-behandlade plantor Fältlagring av insekticid-behandlade plantor  


Foto: Claes Hellqvist, SLU, där inte annat anges i filnamnet