Aktuellt

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Gnagavskräckare

Med stöd från forskningsrådet Formas har vi under flera år studerat kemiska ämnen som utan giftverkan ändå avhåller snytbaggen från att äta. Ett mål för forskningen har varit att utveckla metoder att skydda plantor mot snytbaggens gnag med hjälp av sådana gnagavskräckande ämnen. Vi har tagit fram ett flertal ämnen med en kemisk struktur som ger optimal gnagavskräckande effekt. Tillräcklig skyddseffekt i fält under en hel säsong har emellertid inte uppnåtts med hittills prövade appliceringsmetoder. Forskningen har sedan fortsatt i delvis ny riktning, med fokus på mikroorganismer i snytbaggens tarm och deras roll för produktion av gnagavskräckande ämnen.
Testnig av gnagavskräckande substanser med "karamelltest"

Testnig av gnagavskräckande substanser med "karamelltest". Foto: Claes Hellqvist

Läs mer om avslutade projekt:

Optimering av naturliga gnaghämmare mot snytbaggen genom struktur-aktivitetsanalys (2004-2007).
Projektledare: Göran Nordlander.

Kemisk ekologi hos mikrober: signalämnen från mikrober i snytbaggens matsmältningskanal och deras påverkan på insekternas födo- och äggläggningsbeteende (2007-2010). Projektledare: Anna-Karin Borg-Karlson.

Henrik Nordenhem i färd med att avsluta en karamelltestsomgång

Henrik Nordenhem i färd med att avsluta en karamelltestsomgång. Foto: Claes Hellqvist