Aktuellt

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Uppdrag Conniflex

Conniflex är en metod att fysiskt skydda plantor mot snytbaggegnag. Principen är att belägga plantornas stam med en töjbar hinna som täcks med ett lager av fin sand. Detta görs i en automatiserad anläggning i plantskolan. Metodiken initierades 2002 av SLU-forskarna Henrik Nordenhem och Göran Nordlander. Därefter drevs utvecklingsarbetet fram t o m 2005 av företaget Robigus AB. Under dessa år gjordes vid SLU omfattande tester i praktiska planteringar, främst av Claes Hellqvist på uppdrag av Bergvik Skog AB.

I december 2005 förvärvades Conniflex av Sveaskog och Svenska Skogsplantor. Appliceringslinjen för Conniflex är utvecklad av BCC AB som är Svenska Skogsplantors samarbetspartner för försäljning och tillverkning av Conniflex-system. Idag (2016) finns fem behandlingslinjer för applicering av skyddet i praktisk drift.

Under åren 2007-2014 planterades Conniflex-behandlade plantor ut i praktiska försöksplanteringar i södra och mellersta Sverige. Försöken gjordes i samarbete mellan Svenska Skogsplantor AB och Sveaskog AB. Ett urval av dessa planteringar har inventerats av SLU, Institutionen för ekologi. Inventeringarna har gjorts efter ett, två och några fall tre säsonger efter plantering. En slutsammanställning av dessa uppföljningar finns att ladda ner här.

Conniflex-behandlad planta

Närbild på Conniflex-behandlad planta. Foto: Claes Hellqvist, SLU