Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Staff

SLU, Department of Ecology, Uppsala

Göran Nordlander
Professor, Dr
SLU, Department of Ecology
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 65
Email Homepage
Niklas Björklund
Researcher, Dr
SLU, Department of Ecology
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 27
Email Homepage
Helena Bylund
Researcher, Dr
SLU, Department of Ecology
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 28
Email
Claes Hellqvist
Research engineer
SLU, Department of Ecology
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 070-4828960
Email
Henrik Nordenhem
Research engineer (retired)
SLU, Department of Ecology
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Email
Frauke Fedderwitz
Postdoc
SLU, Department of Ecology
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-672312
Email
Adriana Puentes Adriana Puentes
Researcher, Dr
SLU, Department of Ecology
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 77
Email
Yayuan Chen

Yayuan Chen
PhD student, MSc
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 Uppsala
Tel: 018-67 24 08
Email

Asa Experimental Forest and Research Station

Kristina Wallertz
Researcher, Dr
SLU, Asa Experimental Forest and Research Station, 360 30 Lammhult
Tel: 0472-26 31 72
Email
Forest Research Institute of Sweden, Ekebo

Karin Hjelm
Researcher, Dr
Skogforsk, Ekebo 2250, 268 90 Svalöv
Tel: 070-5752866
Email
Karl-Anders Högberg

Karl-Anders Högberg
Researcher, Dr
Skogforsk, Ekebo 2250, 268 90 Svalöv
Tel: 070-371 59 85
Email