Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Kläckning

Efter övervintringen bryts larvernas viloperiod (diapausen) och de fullvuxna larverna förpuppar sig mellan mitten av juni och mitten av augusti. Efter avslutad pupptid (cirka tre veckor) kläcks skalbaggen och lämnar puppkammaren för att krypa upp till ytan. En del snytbaggar stannar dock kvar i puppkammaren och kryper fram först nästa vår. På gynnsamma marker kan mer än 100.000 snytbaggar kläckas per hektar åren efter slutavverkning.

Generationstiden är i landets södra och mellersta delar övervägande tvåårig. Längre norrut följer en övergångszon med två- till treårig generationstid. Längst i norr och i Norrlands inland kan utvecklingen ta ytterligare något år.

Larvutveckling och kläckning i en rot
Larvutveckling och kläckning i en rot. Teckning: Rune Axelsson (klicka för förstorad bild)

Snytbaggepuppa i puppkammare Snytbaggepuppa i puppkammare. Foto: Claes Hellqvist, SLU

Nykläckt snytbagge, fortfarande i puppkammare
Nykläckt snytbagge, fortfarande i puppkammare. Foto: Rune Axelsson

Nykläckt snytbagge, fortfarande i puppkammare
Nykläckt snytbagge, fortfarande i puppkammare. Foto: Henrik Nordenhem, SLU


Snytbagge ovan på väg ut ur puppkammaren. Foto: Henrik Nordenhem, SLU

Tallrot med larvgångar och kläckhål av snytbagge
Tallrot med larvgångar och gamla kläckhål av snytbagge. Foto: Claes Hellqvist, SLU