Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Snytbaggar lämnar plantor vid angrepp av myror

Forskare vid SLU har tidigare visat att snytbaggar gnager mindre på barrträdsplantor om det vid plantorna finns myror som försvarar en födoresurs, t ex den söta honungsdagg som bladlöss producerar. I en ny studie har nu forskargruppen undersökt vilka beteenden som kan ligga bakom snytbaggarnas minskade gnag när det finns aggressiva myror vid plantan.

Beteendet hos snytbaggar och stackmyror observerades vid granplantor som antingen hade små kolonier av bladlöss som besöktes av myror eller som helt saknade bladlöss. Alla plantor stod i närheten av myrstackar där det fanns gott om myror på marken.

Myror invid plantor med bladlöss var mer aggressiva mot snytbaggarna än myror vid plantor som saknade bladlöss. Snytbaggarna både angreps oftare och under längre tid vid plantorna med bladlöss. I samband med angrepp från myror så rörde sig snytbaggarna mer än vad de annars gjorde. En slutsats av observationerna är att den ökade rörelseaktiviteten leder till att snytbaggarna i högre grad lämnar plantor med aggressiva myror och därmed äter mindre på dessa plantor.

Inga snytbaggar dödades eller blev synbart skadade av myrornas angrepp. Effekten av myrornas angrepp var i stället att de påverkade snytbaggarnas beteende. När en predators närvaro har effekter på en annan organism utan att denna blir dödad brukar detta i ekologisk litteratur benämnas ”non-consumptive interactions”. Den nya studien är ett av få exempel på där man lyckats klargöra vilka beteenden som ligger bakom de minskade skador som ofta är resultatet av sådana interaktioner.

Se artikeln:
Maňák, V., Björklund, N., Lenoir, L., Knape, J. & Nordlander, G. 2016. Behavioural responses of pine weevils to non-consumptive interactions with red wood ants. Journal of Zoology (published online 22 Jan 2016) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jzo.12321/abstract

Läs mer om myror och snytbaggar: här

Kontakt: Göran Nordlander, Goran.Nordlander@slu.se

Myror angriper snytbagge

Stackmyror angriper snytbagge vid planta med bladlöss.
Foto: Vítězslav Maňák