Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Bra planteringspunkt viktigare än hur jämnt plantorna står

Nya studier visar att volymproduktionen knappt påverkas alls av hur jämnt man planterar plantor. Volymproduktionen är t.ex. likartad om man planterar i kvadrat- eller rektangelförband. Och om en planta har en eller tre kvadratmeter ”egen yta” får liten effekt på vilken diameter trädet har efter 20 år. Det är därför mycket viktigare att man väljer en bra planteringspunkt än var plantan hamnar i förhållande till andra plantor.

Valet av planteringspunkt har stor påverkan på plantans etablering och överlevnad. Plantering i ren mineraljord kring plantan ger ett bra skydd mot skador av snytbagge. Där snytbaggen är ett problem blir därför plantöverlevnaden mycket högre i ren mineraljord än i humus eller humusblandad mineraljord.

Snytbaggar undviker att vistas på öppna ytor och man bör därför undvika att sätta plantor där förna ackumuleras. Vid valet av planteringspunkt bör man även ta hänsyn till risken för att plantan dränks eller torkar ut. Exempel på lämpliga planteringspunkter beroende på risken för torka, markfuktighet och jordtextur finns här:
http://www.skogforsk.se/KunskapDirekt/Alla-Verktyg/Satt-plantan-ratt/

Läs mer om effekt av plantors fördelning

Fries, C.  (2010) Spelar det någon roll hur jämnt plantorna står? SkogsEko nr 4, sid 31 http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Skogseko/Artikelregister/SkogsEko-4-2010/Hur-jamnt-ska-plantorna-sta/

Lunqvist & Elfving (2010) Influence of biomechanics and growing space on tree growth in young Pinus sylvestris stands. Forest Ecology and Management, 260, sid. 2143-2147. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2010.09.006

Salminen, H. & Varmola, M. (1993) Influence of initial spacing and planting design on the development of young Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands. Silva Fennica, 27, sid 21-28.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/15656/27-No%201_Salminen.pdf?sequence=1

Davidsson, A. 2002. Utvärdering av granplantering i rektangelförband jämfört med kvadratförband. Examensarbete. Inst. för skogsskötsel. SLU. Umeå.
http://libris.kb.se/bib/8847078

Läs mer om snytbagge och markberedning

Snytbaggehemsidan – Markberedning http://www2.ekol.slu.se/snytbagge/markberedning.php

Björklund, N., Nordlander, G. & Bylund, H. 2003. Host-plant acceptance on mineral soil and humus by the pine weevil Hylobius abietis (L.). Agricultural and Forest Entomology 5: 61-65. [ABSTRACT]

Björklund, N. 2008. Cues for shelter use in a phytophagous insect. Journal of Insect Behavior 21: 9-23. [ABSTRACT]

Kindvall, O., Nordlander, G. & Nordenhem, H. 2000. Movement behaviour of the pine weevil Hylobius abietis in relation to soil type: an arena experiment. Entomologia Experimentalis et Applicata 95: 53-61. [ABSTRACT]

Nordlander, G., Bylund, H. & Björklund, N. 2005. Soil type and microtopography influencing feeding above and below ground by the pine weevil Hylobius abietis (L.). Agricultural and Forest Entomology 7: 107-113. [ABSTRACT]

Petersson, M., Örlander, G. & Nordlander, G. 2005. Soil features affecting damage to conifer seedlings by the pine weevil Hylobius abietis. Forestry 78: 83-92. [ABSTRACT]

Petersson, M., Nordlander, G. & Örlander, G. 2006. Why vegetation increases pine weevil damage: Bridge or shelter? Forest Ecology and Management 225: 368-377. [ABSTRACT]

Granplanta satt i mineraljord