Aktuellt

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Jämförelse mellan olika markberedningsmetoder, planteringspunktens kvalitet, tillväxt och snytbaggeskador

Markberedning är en av de viktigaste åtgärderna för att minska skador av snytbaggen. I en studie inom Snytbaggeprogrammet undersökte forskare vid SLU och Skogforsk effekterna av tre markberedningstekniker: 1) harvning med Bracke T26, 2) MidiFlex-enhet och 3) inversmarkberedning med en Karl Oskar-enhet). Fokus för inventeringarna var planteringspunktens kvalitet, skador av snytbagge samt tillväxt och överlevnad för obehandlade och insekticidbehandlade granplantor (Picea abies).

Alla tre markberedningsteknikerna reducerade skador av snytbagge i jämförelse med omarkberett. Tekniker som skapade en hög andel fläckar med ren mineraljord i planteringspunkterna bidrog till störst minskning av dödlighet av plantorna. Utan markberedning bestod de flesta planteringspunkterna av ostörd humus. Resultaten visar att kvaliteten på planteringspunkten till stor del beror på vilken markberedningsteknik som används. I allmänhet skapade Karl-Oskar flest fläckar med ren mineraljord, men på mycket steniga jordar gav Bracke T26 ett bättre resultat.

Markberedning är ett värdefullt verktyg för att förbättra överlevnaden i våra planteringar. Den här studien visar också på att det är viktigt att göra rätt val av markberedningsmetod beroende på de särskilda omständigheterna som finns på platsen för föryngring.

 Se artikeln:

Wallertz, K., Björklund, N., Hjelm, K., Petersson, M. & Sundblad, L.-G. Comparison of different site preparation techniques: quality of planting spots, seedling growth and pine weevil damage. New Forests (Published online 07 March 2018) https://doi.org/10.1007/s11056-018-9634-8

 Kontakt:

Kristina Wallertz, SLU, Asa försökspark och forskningsstation,  Kristina.Wallertz@slu.se

Niklas Björklund, SLU, Inst. för ekologi, Uppsala, 
Niklas.Bjorklund@slu.se