Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Hur behandling av plantor med metyljasmonat påverkar plantkemin och därmed snytbaggars gnag

Att man kan trigga igång barrträdsplantors försvar genom att behandla dem med metyljasmonat och därigenom markant minska de skador som orsakas av snytbaggar har påvisats i ett flertal arbeten. I en nyligen publicerad studie undersöktes sambandet mellan plantans olika kemiska svarsreaktioner på en behandling med metyljasmonat och de effekter dessa har på snytbaggars gnag.

Att trigga igång barrträdsplantor naturliga försvar redan på plantskolan genom att behandla plantorna med metyljasmonat (MeJA) har lyfts fram som en lovande giftfri metod att skydda plantor mot snytbaggar. Vad det är som gör att gnaget minskar när plantor behandlats med MeJA är dock inte helt klarlagt.

Det är väl känt att de flesta växter responderar på ett angrepp av t.ex. insekter med att öka produktionen av försvarssubstanser. MeJA är en signalsubstans som produceras vid angrepp och vi vet att man genom att behandla plantor med denna substans kan framkalla kemiska svarsreaktioner som liknar dem som framkallas när plantorna angrips av insekter. Vi vet också hur en behandling med MeJA påverkar beteendet hos snytbaggar som äter av plantornas bark. I en ny studie undersökte vi sambandet mellan plantans olika kemiska svarsreaktioner på en behandling med MeJA och de effekter dessa har på snytbaggars gnag.

Studien visade bl.a. att nivåerna av den för snytbaggen attraktiva substansen (+)-α-pinen var särskilt höga hos angripna plantor som inte behandlats med MeJA. Det visade sig också att en MeJA-behandling ökade koncentrationerna av den avskräckande substansen 2-fenyletanol. I överensstämmelse med dessa resultat åt snytbaggarna långsammare och hade kortare måltider på MeJA-behandlade plantor. Eftersom måltidslängden påverkar risken för att plantor skall ringbarkas, och därmed dö, bidrar denna studie till att klargöra mekanismen för hur en MeJA-behandling kan skydda plantor mot gnag av snytbaggar.

Se artikeln:
Lundborg, L., Fedderwitz, F., Björklund, N., Nordlander, G. & Borg-Karlson, A.-K. &. 2016. Induced defenses change the chemical composition of pine seedlings and influence meal properties of the pine weevil Hylobius abietis. Phytochemistry (published online 11 July 2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.phytochem.2016.06.002

Våra tidigare artiklar om metyljasmonat:
Fedderwitz, F., Nordlander, G., Ninkovic, V. & Björklund, N. (2015). Effects of jasmonate-induced resistance in conifer plants on the feeding behaviour of a bark-chewing insect, Hylobius abietis. Journal of Pest Science., 1-9. Populärvetenskaplig sammanfattning

Zas R., Björklund N., Nordlander G., Cendán C., Hellqvist C. & Sampedro L. (2014). Exploiting jasmonate-induced responses for field protection of conifer seedlings against a major forest pest, Hylobius abietisForest Ecology and Management, 313, 212-223. [Hela manuset] [VideopresentationPopulärvetenskaplig sammanfattning

Läs mer om MeJA-projekten:
http://www2.ekol.slu.se/snytbagge/projektbeskrivning-plantskydd-MeJa.php

Kontakt
Niklas Björklund, Niklas.Bjorklund@slu.se eller Göran Nordlander, Goran.Nordlander@slu.se