Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Granplantors försvarsförmåga kan ökas så att snytbaggens gnag minskar

Försvarssystemen hos barrträdsplantor kan sättas igång genom att behandla dem med analoger till vissa växthormoner, såsom metyljasmonat (MeJA). I en studie vid SLU i Uppsala behandlades granplantor med MeJA för att undersöka hur den ökade försvarsförmågan påverkar beteendet hos snytbaggar som äter av plantornas bark.

Studien visar att MeJA behandlingen inte avskräcker snytbaggarna från att sätta igång att äta på en planta. Däremot så blir gnagfläckarna både något färre och mindre i storlek på plantor som fått sitt försvar triggat med MeJA. Gnaget blir därmed mindre koncentrerat, vilket innebär minskad risk för att plantan ska dö genom att den blir helt ringbarkad av gnaget.

Se artikeln:
Fedderwitz, F., Nordlander, G., Ninkovic, V. & Björklund, N. 2015. Effects of jasmonate-induced resistance of conifer plants on the feeding behaviour of a bark-chewing insect, Hylobius abietis. Journal of Pest Science (published online 6 Aug 2015) http://dx.doi.org/10.1007/s10340-015-0684-9

Läs mer om MeJA-projektet: http://www2.ekol.slu.se/snytbagge/projektbeskrivning-plantskydd-MeJa.php

Kontakt:
Göran Nordlander, Goran.Nordlander@slu.se
Niklas Björklund, Niklas.Bjorklund@slu.se