Aktuellt

:: 2023-10-20

Slutgiltigt stopp för kemiska medel mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2023-10-02

Ny skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor

Läs mer >>>

:: 2023-06-21

Ny forskning som kan förbättra granarnas försvar mot snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2023-04-14

Levererade skogsplantor 2022 – statistik från Skogsstyrelsen

Läs mer >>>

:: 2023-04-11

Antalet snytbaggar kan inte förutsäga kommande skador på barrträdsplantor

Läs mer >>>

:: 2022-09-30

Aska skyddar plantor mot snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2022-05-16

Ny finsk studie av Conniflex-skyddade plantor och högläggning

Läs mer >>>

:: 2022-04-10

Skogsstyrelsens plantstatistik för 2021

Av 450 miljoner levererade barrträdsplantor hade 52 % icke-kemiskt skydd, 3 % kemiskt skydd och 45 % ingen skyddsbehandling mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2022-01-17

Föryngringskollen – nytt projekt om plantöverlevnad

Läs mer (sid. 18-20) >>>

:: 2021-11-23

God effekt av beläggningsskydd efter två år

Läs mer >>>

:: 2021-11-17

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Läs mer >>>

:: 2021-10-27

Ny doktorsavhandling om växtförsvar mot snytbaggen

Se avhandlingen >>>

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Frauke Fedderwitz har fått postdoktorstjänst på Irland

Frauke Fedderwitz disputerade för fyra år sedan vid SLU:s institution för ekologi med en avhandling om snytbaggens födobeteende i relation till barrträdsplantors egenskaper. Hon har därefter arbetat vidare med plantor och snytbaggar. Bland annat har hon varit verksam vid Bergvik Skogs plantskola i Nässja och vid ett forskningsinstitut i Spanien.

Sedan våren 2017 har Frauke åter arbetat vid SLU och då ägnat sig åt ett forskningsprojekt som syftar till praktisk användning av växthormonet metyljasmonat (MeJA) för att stärka barrträdsplantors försvarsförmåga. Studierna har även innefattat frågan ifall behandling med MeJA kan ersätta nuvarande långnattsbehandling för att stoppa plantornas tillväxt inför vintern.

I januari 2019 kommer Frauke att flytta till Irland för att börja på en postdoktorstjänst vid Teagasc (Agriculture and Food Development Authority). Här kommer hon att arbeta vid en avdelning för forskning och rådgivning för privata skogsägare på Irland. Projektet benämns “Towards Integrated Pest Management for Pine Weevil in Ireland” och syftar till att utvärdera hanteringen av snytbaggeproblemet på Irland och att identifiera forskningsbehov.

Förhoppningsvis kan Fraukes arbete med snytbaggen på Irland leda till närmare kontakter mellan Sverige och Irland beträffande forskning och utveckling på området. Hittills kan man säga att forskningen i de två länderna följt olika spår, vilket delvis beror på olikheter i givna förutsättningar men även på olika bedömningar av framkomliga vägar.

Tack
Jag och övriga i ”snytbaggegruppen” vill tacka Frauke för fina insatser i forskningen och som mycket uppskattad kollega under många år. Vi hoppas på framgångsrik forskning på Irland och ett fortsatt gott samarbete.
Göran Nordlander

Fraukes vetenskapliga publikationer om snytbagge:
Fedderwitz, F., Björklund, N., Ninkovic, V. & Nordlander, G. 2018. Does the pine weevil (Hylobius abietis) prefer conifer seedlings over other main food sources? Silva Fennica vol. 52(3): article id 9946 (9 pp.).  [Populär sammanfattning]

Lundborg, L., Fedderwitz, F., Björklund, N., Nordlander, G. & Borg-Karlson, A.-K. 2016. Induced defenses change the chemical composition of pine seedlings and influence meal properties of the pine weevil Hylobius abietis. Phytochemistry 130: 99-105.  [Populär sammanfattning]

Fedderwitz, F., Nordlander, G., Ninkovic, V. & Björklund, N. 2016. Effects of jasmonate-induced resistance of conifer plants on the feeding behaviour of a bark-chewing insect, Hylobius abietis. Journal of Pest Science 89: 97-105. [Populär sammanfattning]

Fedderwitz, F., Björklund, N., Ninkovic, V. & Nordlander, G. 2015. The structure of feeding behavior in a phytophagous insect (Hylobius abietis). Entomologia Experimentalis et Applicata 155: 229-239.

Fedderwitz, F., Björklund, N., Ninkovic, V. & Nordlander, G. 2014. Diel behaviour and time budget of the adult pine weevil, Hylobius abietis. http://dx.doi.org/10.1111/phen.12053.

Fedderwitz, F., 2014. Pine weevil feeding behaviour in relation to conifer plant properties. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, Doctoral Thesis No. 2014:106. Uppsala.  [Populär sammanfattning]