Aktuellt

:: 2024-04-19

Aktuell statistik från Skogsstyrelsen om levererade skogsplantor 2023

Läs mer >>>

:: 2024-01-30

Kort historik om hur beläggningsskydden ersatt insekticiderna

Presentation vid SLU Skogskadecentrums årskonferens
Läs mer >>>

:: 2023-12-10

Ny planteringsmaskin som inversmarkbereder

Läs mer >>>
Se film >>>

:: 2023-10-20

Slutgiltigt stopp för kemiska medel mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2023-10-02

Ny skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor

Läs mer >>>

:: 2023-06-21

Ny forskning som kan förbättra granarnas försvar mot snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2023-04-14

Levererade skogsplantor 2022 – statistik från Skogsstyrelsen

Läs mer >>>

:: 2023-04-11

Antalet snytbaggar kan inte förutsäga kommande skador på barrträdsplantor

Läs mer >>>

:: 2022-09-30

Aska skyddar plantor mot snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2022-05-16

Ny finsk studie av Conniflex-skyddade plantor och högläggning

Läs mer >>>

:: 2022-04-10

Skogsstyrelsens plantstatistik för 2021

Av 450 miljoner levererade barrträdsplantor hade 52 % icke-kemiskt skydd, 3 % kemiskt skydd och 45 % ingen skyddsbehandling mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2022-01-17

Föryngringskollen – nytt projekt om plantöverlevnad

Läs mer (sid. 18-20) >>>

:: 2021-11-23

God effekt av beläggningsskydd efter två år

Läs mer >>>

:: 2021-11-17

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Läs mer >>>

:: 2021-10-27

Ny doktorsavhandling om växtförsvar mot snytbaggen

Se avhandlingen >>>

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Personer

Det är vi som arbetar (eller tidigare arbetade) med forskning och information kring snytbaggen vid SLU. Vi arbetar i nära samarbete med andra forskare inom snytbaggeområdet.

SLU, institutionen för ekologi, Uppsala
Göran Nordlander Göran Nordlander
Professor emeritus i entomologi
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 65
Epost - Mer info
Adriana Puentes Adriana Puentes
Universitetslektor, docent
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 77
EpostMer info
Yayuan Chen Yayuan Chen
Ph D
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 24 08
E-postMer info
Kristina Berggren
Doktorand, MSc
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel:
E-postMer info
Amelia Tudoran
Doktorand, MSc
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel:
E-postMer info
Niklas Björklund
Riskanalytiker, docent
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 27
Epost - Mer info
Helena Bylund Helena Bylund
Forskare, docent
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 28
Epost - Mer info
Claes Hellqvist Claes Hellqvist (pensionerad 2017)
Forskningsingenjör, FK
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 070-48 28 960
Epost - Mer info
Henrik Nordenhem Henrik Nordenhem (pensionerad 2015)
Forskningsingenjör, FK
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Mer info
SLU, Asa försökspark och fältforskningsstation

Kristina Wallertz
Forskare, SkogD
SLU, Asa skogliga försökspark och fältforskningsstation, 360 30 LAMMHULT
Tel: 070-2050453
Epost - Mer info
Stefan Eriksson
Försökstekniker
SLU, Asa skogliga försökspark och fältforskningsstation, 360 30 LAMMHULT
Tel: 047-226 31 74
E-postMer info
SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp

Karin Johansson Karin Hjelm
Universitetslektor, docent
Inst. för sydsvensk skogsvetenskap
Box 190, 234 22 LOMMA
Tel: 040-4153330
Epost - Mer infoHenrik Nordenhem Petter Öhrn Claes Hellqvist Karin Johansson Vitezslav Manak Frauke Fedderwitz Carina Härlin Jörgen Hajek Niklas Björklund Helena Bylund Kristina Wallertz Lars-Göran Sundblad Göran Nordlander
Snytbaggegruppen samlad för årligt projektmöte på Sunnersta herrgård 6-7 feb 2013. Främre raden f.v.: Karin Johansson, Carina Härlin, Frauke Fedderwitz och Helena Bylund. Bakre raden: Henrik Nordenhem, Petter Öhrn, Claes Hellqvist, Jörgen Hajek, Niklas Björklund, Göran Nordlander, Lars-Göran Sundblad, Kristina Wallertz och Vitezslav Manak. [HÖGUPPLÖST BILD]