Aktuellt

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Staff

SLU, Department of Ecology, Uppsala

Göran Nordlander
Emeritus Professor, Dr
SLU, Department of Ecology
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 65
Email Homepage
Adriana Puentes Adriana Puentes
Researcher, Dr
SLU, Department of Ecology
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 77
Email
Yayuan Chen

Yayuan Chen
PhD student, MSc
SLU, Department of Ecology
Box 7044, 750 07 Uppsala
Tel: 018-67 24 08
Email

Kristina Berggren
PhD student, MSc
SLU, Department of Ecology
Box 7044, 750 07 Uppsala
Tel:
Email
Amelia Tudoran
PhD student, MSc
SLU, Department of Ecology
Box 7044, 750 07 Uppsala
Tel:
Email
Niklas Björklund
Pest Risk Analyst, Dr
SLU, Department of Ecology
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 27
Email Homepage
Helena Bylund
Researcher, Dr
SLU, Department of Ecology
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 018-67 23 28
Email
Claes Hellqvist
Research engineer (retired)
SLU, Department of Ecology
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Tel: 070-4828960
Email
Henrik Nordenhem
Research engineer (retired)
SLU, Department of Ecology
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Email
Frauke Fedderwitz
Postdoc, Dr (moved to Ireland)
SLU, Department of Ecology
Box 7044, 750 07 UPPSALA
Email
Asa Experimental Forest and Research Station

Kristina Wallertz
Researcher, Dr
SLU, Asa Experimental Forest and Research Station, 360 30 Lammhult
Tel: 0472-26 31 72
Email
Forest Research Institute of Sweden, Ekebo

Karin Hjelm
Researcher, Dr
Skogforsk, Ekebo 2250, 268 90 Svalöv
Tel: 070-5752866
Email
Karl-Anders Högberg

Karl-Anders Högberg
Researcher, Dr
Skogforsk, Ekebo 2250, 268 90 Svalöv
Tel: 070-371 59 85
Email