Aktuellt

:: 2024-06-25

Effekter av torka och snytbaggeskador på plantor med olika beläggningsskydd

Läs mer >>>

:: 2024-06-09

Skyddsåtgärder mot snytbagge fungerar även mot bastborrar

Läs mer >>>

:: 2024-05-14

Ny doktorsavhandling om plantors försvar mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2024-04-19

Aktuell statistik från Skogsstyrelsen om levererade skogsplantor 2023

Läs mer >>>

:: 2024-01-30

Kort historik om hur beläggningsskydden ersatt insekticiderna

Presentation vid SLU Skogskadecentrums årskonferens
Läs mer >>>

:: 2023-12-10

Ny planteringsmaskin som inversmarkbereder

Läs mer >>>
Se film >>>

:: 2023-10-20

Slutgiltigt stopp för kemiska medel mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2023-10-02

Ny skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor

Läs mer >>>

:: 2023-06-21

Ny forskning som kan förbättra granarnas försvar mot snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2023-04-14

Levererade skogsplantor 2022 – statistik från Skogsstyrelsen

Läs mer >>>

:: 2023-04-11

Antalet snytbaggar kan inte förutsäga kommande skador på barrträdsplantor

Läs mer >>>

:: 2022-09-30

Aska skyddar plantor mot snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2022-05-16

Ny finsk studie av Conniflex-skyddade plantor och högläggning

Läs mer >>>

:: 2022-04-10

Skogsstyrelsens plantstatistik för 2021

Av 450 miljoner levererade barrträdsplantor hade 52 % icke-kemiskt skydd, 3 % kemiskt skydd och 45 % ingen skyddsbehandling mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2022-01-17

Föryngringskollen – nytt projekt om plantöverlevnad

Läs mer (sid. 18-20) >>>

:: 2021-11-23

God effekt av beläggningsskydd efter två år

Läs mer >>>

:: 2021-11-17

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Läs mer >>>

:: 2021-10-27

Ny doktorsavhandling om växtförsvar mot snytbaggen

Se avhandlingen >>>

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Conniflex

Plantor som sätts i mineraljord får ofta en beläggning av sand som stänkt upp på nedre delen av stammen i samband med regn. Dessa plantor undgår oftast angrepp av snytbagge och denna iakttagelse ledde i början av 2000-talet fram till utvecklingen av Conniflex.

Uppstänkt sand som skyddar plantan mot snytbaggeangrepp

Obehandlad granplanta med sand som stänkt upp längs stammen. Foto: Claes Hellqvist, SLU

Conniflex är ett beläggningsskydd där plantans nedre del skyddas av sandpartiklar. Skyddet utgörs av en tunn och mycket töjbar beläggning som är täckt av fin sand.

Appliceringen av skyddet på plantornas stam sker maskinellt i plantskolan. Vid behandling appliceras först en bärande, flexibel formulering som ska binda sanden. Utanpå denna appliceras ett lager med sand. Behandlingen sker medan plantorna står i odlingskassetten. Systemet kan därför integreras i plantskolornas hanteringssystem och är därmed väl lämpat för massapplicering.

Idégivare till metoden är SLU-forskarna Henrik Nordenhem och Göran Nordlander vid institutionen för ekologi i Uppsala. Metoden utvecklades därefter av Robigus AB i samarbete med forskarna. I december 2005 förvärvades Conniflex av Sveaskog och Svenska Skogsplantor. Appliceringslinjen för Conniflex är utvecklad av BCC AB som är Svenska Skogsplantors samarbetspartner för försäljning och tillverkning av Conniflex-system.

Idag finns fem behandlingslinjer för applicering av skyddet i praktisk drift, vid Svenska Skogsplantors plantskolor i Trekanten, Lugnet och Vibytorp och i Bergvik Skogs plantskolor i Nässja och Sjögränd.

Flera fältförsök, både kontrollerade försök vid Asa försökspark och uppföljningar av praktiska planteringar (se senaste rapporterna), har visat att Conniflex ger plantorna ett effektivt skydd mot snytbaggens gnag under de kritiska första två åren efter plantering.

Läs mer

Beläggning med sand hindrar snytbaggens gnag

Praktiska planteringar med snytbaggeskyddet Conniflex –
summering av erfarenheter från sju års uppföljningar i fält

Om Conniflex på www.conniflex.se

Ägare av metoden Conniflex:
Svenska Skogsplantor
Telefon: 0771-355 355
E-post: skog@skogsplantor.se
www.skogsplantor.se

Conniflex behandlingslinjer för plantproducenter:
BCC AB
Telefon: 0418-44 99 25
E-post: bcc@bccab.com
www.bccab.com

Conniflex-behandlad granplanta. Foto: Claes Hellqvist, SLU

Närbild på Conniflex-behandlad granplanta. Foto: Claes Hellqvist, SLU

[FLER CONNIFLEX-BILDER]

I en artikel i tidskriften Agricultural and Forest Entomology beskriver SLU-forskare Conniflex-metoden såsom den utvecklades av Robigus AB. De beskriver principerna för metoden och jämför med andra typer av beläggningsskydd. Utförda metodexperiment samt uppföljningar av praktiska planteringar under två säsonger visar på god och varaktig skyddseffekt av Conniflex, likvärdig med en väl utförd insekticidbehandling. Inga negativa effekter på plantorna konstateras i studien. Conniflex-metoden bedöms därför som ett effektmässigt fullgott alternativ till insekticidbehandling.

Referens:

Nordlander, G., Nordenhem, H. & Hellqvist, C. 2009. A flexible sand coating (Conniflex) for the protection of conifer seedlings against damage by the pine weevil, Hylobius abietis. Agricultural and Forest Entomology 11:91-100 [LÄS MER]

Conniflex-behandlade Starpot-plantor vid Svenska Skogsplantors plantskola i Vibytorp. Foto: Claes Hellqvist, SLU

Conniflex-behandlade Starpot-plantor vid Svenska Skogsplantors plantskola i Vibytorp. Foto: Claes Hellqvist, SLU