Aktuellt

:: 2024-06-25

Effekter av torka och snytbaggeskador på plantor med olika beläggningsskydd

Läs mer >>>

:: 2024-06-09

Skyddsåtgärder mot snytbagge fungerar även mot bastborrar

Läs mer >>>

:: 2024-05-14

Ny doktorsavhandling om plantors försvar mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2024-04-19

Aktuell statistik från Skogsstyrelsen om levererade skogsplantor 2023

Läs mer >>>

:: 2024-01-30

Kort historik om hur beläggningsskydden ersatt insekticiderna

Presentation vid SLU Skogskadecentrums årskonferens
Läs mer >>>

:: 2023-12-10

Ny planteringsmaskin som inversmarkbereder

Läs mer >>>
Se film >>>

:: 2023-10-20

Slutgiltigt stopp för kemiska medel mot snytbagge

Läs mer >>>

:: 2023-10-02

Ny skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor

Läs mer >>>

:: 2023-06-21

Ny forskning som kan förbättra granarnas försvar mot snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2023-04-14

Levererade skogsplantor 2022 – statistik från Skogsstyrelsen

Läs mer >>>

:: 2023-04-11

Antalet snytbaggar kan inte förutsäga kommande skador på barrträdsplantor

Läs mer >>>

:: 2022-09-30

Aska skyddar plantor mot snytbaggen

Läs mer >>>

:: 2022-05-16

Ny finsk studie av Conniflex-skyddade plantor och högläggning

Läs mer >>>

:: 2022-04-10

Skogsstyrelsens plantstatistik för 2021

Av 450 miljoner levererade barrträdsplantor hade 52 % icke-kemiskt skydd, 3 % kemiskt skydd och 45 % ingen skyddsbehandling mot snytbagge
Läs mer >>>

:: 2022-01-17

Föryngringskollen – nytt projekt om plantöverlevnad

Läs mer (sid. 18-20) >>>

:: 2021-11-23

God effekt av beläggningsskydd efter två år

Läs mer >>>

:: 2021-11-17

Plantor av barrträd kan bli bättre på självförsvar

Läs mer >>>

:: 2021-10-27

Ny doktorsavhandling om växtförsvar mot snytbaggen

Se avhandlingen >>>

:: 2021-04-26

Principiellt viktigt domslut: insekticid mot snytbagge godkänns ej eftersom icke-kemiska alternativ är etablerade

Läs mer >>>

:: 2021-04-09

Skogsstyrelsens plantrapport för 2020

Andelen kemiskt behandlade plantor nu nere i 3 %
Läs mer >>>

:: 2021-03-15

Kan inblandning av lövträdsplantor minska snytbaggens skador på barrträdsplantor?

Läs mer >>>
Summary in English with focus on associational effects >>>

:: 2021-01-20

Metyljasmonat skyddar plantor i över ett år

Läs mer >>>

:: 2020-12-14

Åke Lindelöw får KSLA:s silvermedalj för hans sätt att förklara om insekter i skogen

Läs mer >>>

:: 2020-11-10

Snytbaggen känslig för bakteriepreparat som används för myggbekämpning

Läs mer >>>

:: 2020-10-30

Hög kvalitet på skogsföryngringarna enligt Skogsstyrelsens inventeringar

Läs mer >>>

:: 2020-06-18

Inverkan av beläggningskydd på skogsplantors tillväxt

Se examensarbete >>>

:: 2020-04-30

Bastborreskador på skyddade och oskyddade plantor i södra Sverige

Läs rapporten >>>

:: 2020-04-16

Plantstatistik från Skogsstyrelsen för 2019

Andelen insekticidbehandlade barrträdsplantor nere i 12 %
Läs mer >>>

:: 2020-03-30

Eteriska oljor från kryddväxter hindrar snytbaggars gnag

Läs mer >>>

:: 2020-03-18

Beläggningsskydd ger fullgott skydd mot snytbagge

Preliminära resultat från storskalig, praktisk studie
Läs mer >>>

:: 2020-02-27

Tidningen Skogen uppmärksammar Kristina Wallertz

Läs mer >>>

:: 2020-01-27

Finsk avhandling om snytbaggar och stubbskörd

Läs mer >>>

:: 2019-12-16

Göran Nordlander går i pension

Läs mer >>>

:: 2019-11-14

50 miljoner investeras i anläggning för produktion av SE-plantor

Läs mer >>>
Se även om SE-plantor och snytbaggeskador >>>

:: 2019-11-11

Medel för forskning om plantor och föryngring finns att söka

Läs mer >>>

:: 2019-08-30

Dubbel nytta av metyljasmonat (MeJA) i plantskolan?

Läs mer >>>

:: 2019-07-30

Beläggningsskydden Hylonox och Woodcoat granskade i examensarbete

Läs mer >>>

:: 2019-06-04

SSP bygger sin fjärde Conniflex-anläggning

Ger plantor för Norrland och Nordisk export
Läs mer >>>

:: 2019-05-09

Risken för skador av snytbagge i södra Europa

Ny studie av spanska och svenska forskare
Läs mer >>>

:: 2019-04-23

Conniflex-behandlade plantor av Douglasgran exporteras till Tyskland

Läs mer >>>

:: 2019-04-10

Produktion av skogsplantor 2018

Rapport från Skogsstyrelsen som även redovisar plantskydd
Läs rapporten >>>

:: 2019-04-09

Stopp för insekticidbehandlade plantor inom PEFC efter 2019

Läs mer >>>

:: 2019-03-26

Svenska Skogsplantor slutar helt med kemisk plantbehandling

Läs mer >>>

:: 2019-01-25

Nytt forskningsprojekt om plantskydd

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Bra planteringspunkt viktigare än hur jämnt plantorna står

Nya studier visar att volymproduktionen knappt påverkas alls av hur jämnt man planterar plantor. Volymproduktionen är t.ex. likartad om man planterar i kvadrat- eller rektangelförband. Och om en planta har en eller tre kvadratmeter ”egen yta” får liten effekt på vilken diameter trädet har efter 20 år. Det är därför mycket viktigare att man väljer en bra planteringspunkt än var plantan hamnar i förhållande till andra plantor.

Valet av planteringspunkt har stor påverkan på plantans etablering och överlevnad. Plantering i ren mineraljord kring plantan ger ett bra skydd mot skador av snytbagge. Där snytbaggen är ett problem blir därför plantöverlevnaden mycket högre i ren mineraljord än i humus eller humusblandad mineraljord.

Snytbaggar undviker att vistas på öppna ytor och man bör därför undvika att sätta plantor där förna ackumuleras. Vid valet av planteringspunkt bör man även ta hänsyn till risken för att plantan dränks eller torkar ut. Exempel på lämpliga planteringspunkter beroende på risken för torka, markfuktighet och jordtextur finns här:
http://www.skogforsk.se/KunskapDirekt/Alla-Verktyg/Satt-plantan-ratt/

Läs mer om effekt av plantors fördelning

Fries, C.  (2010) Spelar det någon roll hur jämnt plantorna står? SkogsEko nr 4, sid 31 http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Skogseko/Artikelregister/SkogsEko-4-2010/Hur-jamnt-ska-plantorna-sta/

Lunqvist & Elfving (2010) Influence of biomechanics and growing space on tree growth in young Pinus sylvestris stands. Forest Ecology and Management, 260, sid. 2143-2147. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2010.09.006

Salminen, H. & Varmola, M. (1993) Influence of initial spacing and planting design on the development of young Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands. Silva Fennica, 27, sid 21-28.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/15656/27-No%201_Salminen.pdf?sequence=1

Davidsson, A. 2002. Utvärdering av granplantering i rektangelförband jämfört med kvadratförband. Examensarbete. Inst. för skogsskötsel. SLU. Umeå.
http://libris.kb.se/bib/8847078

Läs mer om snytbagge och markberedning

Snytbaggehemsidan – Markberedning http://www2.ekol.slu.se/snytbagge/markberedning.php

Björklund, N., Nordlander, G. & Bylund, H. 2003. Host-plant acceptance on mineral soil and humus by the pine weevil Hylobius abietis (L.). Agricultural and Forest Entomology 5: 61-65. [ABSTRACT]

Björklund, N. 2008. Cues for shelter use in a phytophagous insect. Journal of Insect Behavior 21: 9-23. [ABSTRACT]

Kindvall, O., Nordlander, G. & Nordenhem, H. 2000. Movement behaviour of the pine weevil Hylobius abietis in relation to soil type: an arena experiment. Entomologia Experimentalis et Applicata 95: 53-61. [ABSTRACT]

Nordlander, G., Bylund, H. & Björklund, N. 2005. Soil type and microtopography influencing feeding above and below ground by the pine weevil Hylobius abietis (L.). Agricultural and Forest Entomology 7: 107-113. [ABSTRACT]

Petersson, M., Örlander, G. & Nordlander, G. 2005. Soil features affecting damage to conifer seedlings by the pine weevil Hylobius abietis. Forestry 78: 83-92. [ABSTRACT]

Petersson, M., Nordlander, G. & Örlander, G. 2006. Why vegetation increases pine weevil damage: Bridge or shelter? Forest Ecology and Management 225: 368-377. [ABSTRACT]

Granplanta satt i mineraljord