Niklas Björklund


Forskare

Postadress:
SLU, Institutionen för ekologi
Box 7044
750 07 UPPSALA

Besöksadress:
Ulls väg 16

Tel: 018-67 23 27
Fax 018-67 28 90Hemsida Epost

Niklas Björklunds forskning vid SLU har varit inriktad på beteende hos snytbaggen och han disputerade våren 2004. Under två år har han sedan varit post-doc vid University of Northern British Columbia i Canada. Där studerade han beteenden hos snytbaggens släkting Hylobius warreni samt även populationsdynamik hos barkborren Dendroctonus ponderosae, vars nuvarande utbrott i British Columbia saknar motstycke i modern tid. Sedan april 2007 är Niklas tillbaka vid Inst för ekologi, där han nu huvudsakligen ägnar sig åt granbarkborren.