Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Workshop om snytbaggeforskning

Tid och plats: måndag den 17 augusti kl 10-15, Skogforsk (Liljan), Uppsala Science Park

Anmälan till Goran.Nordlander@ekol.slu.se

Skogsbrukets plantskyddskommitté inbjuder till en öppen workshop för att diskutera ett nytt forskningsprogram om snytbagge, som är tänkt att avlösa det nuvarande programmet efter 2009. Innehåll och planering för det nya programmet kommer att utarbetas av programledaren Göran Nordlander under början av hösten. Genom denna inbjudan av plantproducenter, företrädare för skogsbruket och forskare vill vi få fram ytterligare idéer och önskemål inför den fortsatta planeringsprocessen.

Plantskyddskommittén avser att under hösten även upprätta nya avtal med plantproducenterna för en fortsatt finansiering av forskningen med en plantavgift.

En redovisning av vad som hittills gjorts inom forskningsprogrammen om snytbagge finns sammanfattat i här

Hjärtligt välkomna med idéer och synpunkter till denna workshop.

Jan-Åke Lundén                                               
ordf. i Plantskyddskommittén                               
jan-ake.lunden@skogsagarna.lrf.se

Henrik von Hofsten                                 
sekr. i Plantskyddskommittén
henrik.vonhofsten@skogforsk.se

Göran Nordlander
ledare för forskningsprogrammet
Goran.Nordlander@ekol.slu.se