Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Stora snytbaggen

Hylobius excavatus (tidigare piceus), den stora snytbaggen (eller fläckiga snytbaggen), är störst och minst vanlig av de tre skogliga Hylobius-arterna. Den påträffas i hela landet men är vanligare i norra Sverige. Barrskog på fuktiga ståndorter, helst där vitmossa växer intill stammarna, är en lämplig miljö för denna art. Honan lägger sina ägg vid basen på tall eller gran och larven utvecklas i barken och basten på det levande trädet. Endast rothalsen på trädet, både ovan och under mark, utnyttjas av larverna. Slingrande gångar i barken, fyllda med kådblandat gnagmjöl, visar att det finns eller har funnits larver.
Hylobius piceus, den fläckiga snytbaggen
Stora snytbaggen (tv) och vanliga snytbaggen (th). Foto: Claes Hellqvist

Utvecklingen från larv till fullbildad skalbagge tar ett till flera år. Puppkammaren görs i barken strax ovan marknivån.
Larvernas gnag vid rothalsen leder till kådutgjutning och stör ledningsbanorna. Kraftigt angripna träd kan i sällsynta fall dö eller bli så försvagade att de blir angripna och dödade av barkborrar.

Hylobius excavatus (Hylobius piceus)
Stora snytbaggen på björkblad. Foto: Claes Hellqvist

Hylobius excavatus (Hylobius piceus)Stora snytbaggen. Foto: Claes Hellqvist