Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

KANT-skyddet
(tillverkningen har upphört)

KANT består av en inre hylsa med liten diameter samt en yttre hylsa eller krage längst upp med större diameter. Kragens funktion är att hindra snytbaggen från att klättra över skyddet. En inre list i kragen ska ytterligare försvåra för snytbaggen att komma fram till plantan. KANT ingick i ett antal tester anlagda från 1999 till 2003. Skyddets utformning har modifierats ett flertal gånger.

I den sista versionen skedde applicering från sidan eftersom skyddet är öppningsbart. Hylsan fästes i rotsubstratet genom att fyra smala pinnar trycktes ner i rotklumpen. En tidig prototyp tillverkades av cellulosaplast med senare versioner har tillverkats av polypropylen.

Skyddseffekten var god, ungefär lika effektivt som insekticidbehandling, vilket ett antal tester utlagda från 1999 till 2003 har visat. Skyddet fungerar dock sämre om det omges av mycket vegetation, vilket också gäller andra barriärskydd. Nedbrytningen av skyddet var tänkt att ske i försvagningszoner så att skyddet delar sig i två halvor. Tillverkning av skyddet har upphört.

Tillverkare: Tubex Limited Aberaman Park, Aberdare CF44 6DA, UK. http://www.tubex.com

Snytbaggeskyddet KANT
KANT-skyddet. Foto: Claes Hellqvist, SLU