Aktuellt

:: 2018-02-06

Planer för ökad Conniflex-kapacitet hos Svenska Skogsplantor

Läs mer >>>

:: 2018-01-31

Forskning om snytbagge stärkt med nytillsatt tjänst vid SLU i Uppsala

Läs mer >>>

:: 2018-01-08

Höstplantering fortsätter öka i södra Sverige

Se pressmeddelande från Södra >>>
Se även tidigare forskningsresultat om snytbaggeskador vid olika planteringstidpunkter:
Tidig höstplantering på färskt hygge
Försommarplantering 3:e säsongen efter avverkning

:: 2017-10-20

Riskmodell för skador av snytbagge i Norrland

Läs mer >>>

:: 2017-10-08

Innovationspris för Conniflex vid SLU:s 40-årsjubileum

Läs mer >>>

:: 2017-09-25

Genetiska skillnader påverkar hur mycket granplantor skadas av snytbagge

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om metyljasmonat-behandlade plantors effekt på snytbaggar

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Beläggningsskyddet Woodcoat presenterat på Elmia Wood

Läs mer >>>

:: 2017-07-30

Examensarbete om överlevnad, tillväxt och snytbaggeskador hos långnattsbehandlade tallplantor

Läs mer >>>

:: 2017-06-27

Claes Hellqvist går i pension

Läs mer >>>

:: 2017-06-08

Nytt om snytbaggen i Skogsskötselserien

Läs mer >>>

:: 2017-05-17

Nytt forskningsprojekt om plantors försvar och doftkommunikation mellan plantor

Läs mer >>>

:: 2017-03-02

Preliminära resultat efter 3 år från test av plantskydd i Asa anlagt 2014

Se sammanställning >>>

:: 2017-02-15

Slutrapport från test av plantskydd i Asa anlagt 2013

Se rapporten >>>

:: 2017-02-07

Två forskningsprojekt om snytbagge byter ledning då Niklas Björklund övergått till ny tjänst

Läs mer >>>

:: 2017-01-30

Preliminära resultat från test av plantskydd i Asa anlagt 2015

Se sammanställning >>>

:: 2017-01-26

Förenklade regler för användning av växtskyddsmedel på skogsmark

Läs mer >>>

:: 2017-01-20

Analys av risker för snytbaggeskador vid plantering efter högläggning

Se ny studie från Finland >>>

:: 2017-01-13

Hur hanteras snytbaggeproblemet i dagens skogsbruk?

Rapport beställd av Kemikalieinspektionen från konsultföretaget Greensway AB
Läs rapporten >>>

:: 2017-01-10

Bakterier i snytbaggens tarm producerar gnagavskräckande ämnen

Ny studie från KTH och SLU publicerad
Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Stopp i produktionen av Cambiguard-behandlade plantor

Läs mer >>>

:: 2017-01-04

Nytt rekord för höstplantering hos Södra

Läs mer >>>

NYHETSARKIV MED ÄLDRE NYHETER

Bugstop

Bugstop är ett beläggningsskydd där det skyddande lagret består av paraffinvax. Applicering sker genom att flytande vax sprutas på den nedre delen av plantan i samband med upptagning och paketering. Vid Bergviks plantskola i Sjögränd finns sedan 1996 en anläggning för produktionsmässig massapplicering av vaxade plantor.

Bugstop ger idag en relativt god skyddseffekt mot snytbagge under det första året i fält. Vaxproducenten Norsk Wax (tidigare Hydro Wax) arbetar med att utveckla vax med lägre sprickbenägenhet vilket skulle ge ett förbättrat skydd även under det andra året. Ett helt nytt vax med kraftigt förbättrade sprickegenskaper testades med gott resultat i fält under 2010.

Massapplicering av vax är idag endast möjlig att utföra för täckrotsplantor av gran. Mindre partier av barrotsplantor kan dock behandlas genom doppning.

I de första försöken med Bugstop användes vaxformuleringar som gav upphov till skador i kambiet. Idag används ett annat vax med inblandning av ett vitt färgämne. Inga behandlingsskador har noterats för plantor med detta vax.

Institutionen för ekologi, SLU, har sedan mitten av 1990-talet utvärderat Bugstop i ett flertal fält- och labförsök. Resultat från de senaste fälttesterna 2010 kan laddas ner här. Äldre fälttester finns redovisade i en lång rad rapporter (se publikationslistan).

Tillverkare:
Norsk Wax as.
Arthur Berbys veg 6,
N-3908 Porsgrunn, Norge.
Tel: +47 35 92 28 10
E-post: jmp@norsk-wax.no
www.norsk-wax.no

Bugstop-behandlad granplanta

Bugstop-behandlad granplanta. Foto: Claes Hellqvist, SLU

[FLER BUGSTOP-BILDER]